top of page
גוף משבר - פוסט_Part1.jpg

2016

אוניברסיטת תל אביב

גוף משבר

פוסט דוקטורט | ד״ר עינב רוזנבליט

חיבור זה מתייחס לשינוי שחל בתפיסת הזהות הלאומית הישראלית בעשורים האחרונים. אבחן תמורות בתפיסת הזהות כפי שהן מגולמות בגוף, ואנתח את אמנות המחול הישראלית כתעודה חברתית. הגוף במחול העכשווי הישראלי הוא גוף פואטי שאוצר באיבריו כאב, תקווה, געגועים, תלאות, אובדן וגבורה. מאמרי בוחן את הֲלך הרוח באמנות המחול בישראל מאז היווסדה...

תמורות בתפיסת הזהות הלאומית

וערכה הטרנספורמטיבי של

אמנות המחול בישראל     

ערכה הביקורתי של אמנות המחול בשראל | פוסט דוקטורט

הפנים המקוריים של הגוף | דוקטורט

ד״ר עינב רוזנבליט

תורת זן-בודהיזם והאימון בזן מלמדים נגישות למקום העמוק ביותר של הקיום, מקום אינטימי ופואטי, שמהותו נוכחות כנה במציאות. תמצית האימון בזן היא שהות בקיום כמות שהוא, בלי לתארו, להמשיגו או להעניק לו משמעות. טענתי במחקר היא שמחול עכשווי מאפשר נגישות לאיכות תודעתית דומה; מחול עכשווי, כמו זן, מאפשר מפגש של התודעה עם רובד מציאות עמוק ושורשי יותר מחוויית התודעה את המציאות בשגרה. לטענתי, נגישות כזאת, הנלמדת באימון זן, אפשרית גם לרקדנים ולצופים ביצירות מחול עכשווי.

הפנים המקוריים של הגוף

דוקטורט

דוקטורט כריכה יצירה.jpg

2013

אוניברסיטת תל אביב

הפנים המקוריים של הגוף | דוקטורט

הרגלים מנטליים במחול העכשווי

ד״ר עינב רוזנבליט

מאסטר

Screen_Shot_2021-04-13_at_10.31.01-remov

אוניברסיטת תל אביב

2007

התבוננות ביצירתה של יסמין גודר

עבודת המאסטר מניחה שבמחול מתממש טבעה של הנפש האנושית. המוטיבציה לעבודה נבעה מהרצון לחקור מקצת מדרכי ההתנהגות של נפש זו, והמחול שימש שדה מחקר. בבסיס העבודה ההנחה שהגוף הרוקד, כמו הגוף האנושי היומיומי, הוא ישות פסיכופיסית, מושג ה"גוף" כפי שיידון כאן מאגד מונחים של mind & matter   ואיננו מבטא פיסיות בלבד כי אם את החיבור בין איכויות פיסיות ומנטליות. 

הרגלים מנטליים

במחול העכשווי

הרגלים מנטליים במחול העכשווי | עבודת מאסטר
bottom of page